Visie

Visie op werken met Leergroepen en Teams

Zodra je drie of meer mensen bij elkaar zet, treedt er iets in werking dat er tevoren niet was: onzichtbare en onuitgesproken wetten komen tot leven en bepalen bewust of onbewust, het gedrag van de betrokkenen. Groepsdynamische processen kunnen leiden tot energie en magie, maar ook tot energieverlies, verzuring en conflict. Die onderstroom is dus van grote invloed op het welbevinden, het presteren en de ontwikkeling van de groepsleden. Zolang er ‘ruis’ is, zolang lastige issues onbespreekbaar zijn, zolang de groep niet ‘matuur’ is, doorkruisen onderhuidse processen de taakgerichtheid en/of het leervermogen van de groep.  Een goed functionerende team is als een rijke voedingsbodem en kan mensen stimuleren om zichzelf te overstijgen. De rol van de (bege)leider is hierin cruciaal. Hij/of zij is de motor in de ontwikkeling van een groep. Het is de uitdaging van elke leidinggevende/trainer om het  sluimerende potentieel dat in elk team aanwezig is, te realiseren.

Blijf je graag op de hoogte, vul dan hieronder je gegevens in.

E-mail
Voornaam
Naam